Postup zápisu ráfků do TP nad rámec uvedených výrobcem

Na základě Typového listu:
S velkým TP, námi dodanými dokumenty navštívíte STK, kde Vám kontrolní technik potvrdí montáž do Typového listu. Poté Vám na dopravním inspektorátu zapíší nový rozměr do TP.

Na základě Prohlášení autorizovaného dovozce:
S velkým TP, námi dodanými dokumenty navštívíte pověřenou zkušebnu TÜV SÜD Czech, s.r.o., na pobočkách: Praha, Novodvorská ulice a Kopřivnice, kde Vám ověří shodu s uvedeným TÜV posudkem. Toto ověření je zpoplatněno 1000,- Kč bez DPH. Poté s potvrzeným Prohlášením autorizovaného dovozce navštívíte dopravní inspektorát, kde Vám zapíší nový rozměr do TP.

Kontakty na pobočky:
 
TÜV SÜD Czech, s.r.o.:
Novodvorská 994/138
142 21 Praha 4 – Bráník
Kontaktní osoba: Martin Hron
Tel.: +420 239 046 953
Fax: +420 239 046 915
Mob.: +420 602 318 420
Email: martin.hron@tuv-sud.cz
TÜV SÜD Czech, s.r.o.:
Záhumenní 1161
742 21 Kopřivnice
Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Vystavěl
Tel.: +420 606 790 074
Email: miroslav.vystavel@tuv-sud.cz

 

Vzor Typového listu

Vzor Prohlášení autorizovaného dovozce

Osvědčení od Ministerstva dopravy ČR